Chị nào biết chỉ mình với.


Con mình 10 tuổi. Lúc 5 tuổi có mổ điều trị bệnh lỗ tiểu lệch thâp, từ đó đến nay việc đi tiểu thì đã ổn


nhưng sao mình thấy súng của cháu rất ngắn, thấp tròn tròn khoản 1 cm chứ không như những đứa bé


khác. Không biết có cách nào để cải thiện được để súng của bé.