Em năm nay hai mươi tuổi thôi, làm mẹ lần đầu nên mọi thứ khó khăn với em quá. Các mẹ giúp em với, con em 1 tuổi rồi ho suốt 2 ngày nay, con ho mãi mặc dù em đã cho uống thuốc mà không khỏi, nhìn con vậy em xót con mà muốn khóc luôn các mẹ ơi.