Các mẹ ơi, Tuti nhà tớ bị nhiệt lợi 1 tuần nay không ăn uống gì được mà miệng con lại hôi nữa, có mẹ nào biết cách chữa chỉ giùm tớ với. Cám ơn các mẹ nhiều.