Không biết mẹ Tí tồ nói có đúng bệnh không, nhưng trên má Tí tồ hiện giờ có 2 vòng tròn viền đỏ ở ngoài ở trong da bóng láng cũng hơi đỏ. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này giúp mẹ Tí với nhé...


Mẹ Tí cảm ơn nhiều nhiều...