Chàocả nhà,


Lại em đây. Không biết con các chị thế nào chứ bé nhà em có vẻ bị nhiều vấn đề về da quá. Hết ma tịt rồi lại đến giời leo :evil: . Hai hôm nay rồi ở dưới cùi tay trái mọc lên mấy cái mụn đỏ đỏ và rộp nước trông rất giống giời leo, em đã thử bôi hồ nước nhưng không thấy hết mà hình như còn lan rộng hơn. Nghe nói có thể nhai gọa nếp đắp lên nhưng em nghe cứ thấy ghê ghê không dám kàm sợ lại mất vệ sinh nhiễm trùng thì chết. Có ai co kinh nghiệm vụ này làm ơn chỉ dùm với. Xin cảm ơn nhiều