Con e mới được 5 tuần tuổi, từ tuần thứ 3 trở đi bị đau bụng, đi ngoài phân có nước và bọt khí. Đi khám bác sỹ cho 10 gói Lactéol fort và chỉ định đổi từ sữa Similac sang Enfalac Lactofree. E đổi sữa cho cháu và cho uống thuốc thì thấy hết đau bụng nhưng phân vẫn có nước và bọt, hết thuốc hết sữa cháu lại đau bụng như cũ. Có con ai bị như thế này không giúp e với???