My nhà mình 5 tháng tuổi, khám mắt ở Bệnh viện Mắt Tp. HCM thì bác sỹ bảo là bị đục thuỷ tinh thể mắt trái và hẹn 7 tháng sẽ mổ. Bác sỹ dặn là bây giờ cứ chăm sóc cháu bình thường nhưng mình lo quá đến mức vào cơ quan mà không làm việc được, tối về cứ khóc mãi.Mình không biết tại sao bé lại bị như vậy?Các mẹ ơi, giúp mình với !