Các mẹ ơi giúp tôi với, cu cun nhà tôi bây giờ được 15 tháng rồi, trước khi đi ngủ đã xi tè rồi nhưng đến đêm vẫn đái phải 2,3 lẫn nữa. Như thế có phải là thận yếu không vì tôi thấy nhiều đứa trẻ đến tuổi này là không đái đêm nữa. Các mẹ có cao kiến gì xin chỉ giúp với. Cám ơn các mẹ trước nha