Con em 7 tháng rồi mà cổ vẫn chưa cứng, thịt nhì nhẽo lắm. HÍc. Nghe bác sĩ khuên nên đi chiếu đèn dẫn canxi vào người để cổ cứng hơn. Mỗi ngaỳ chiếu đền 15ph. Có mẹ nào đã đưa con đi như vậy chưa cho em lời khuyên với?