Bé nhà em bị cục thịt dư ở hậu môn!(Dân gian gọi là cá trê gì đó) Bác sĩ nói phải đi cắt, các mẹ có kinh nghiệm gì không ,chỉ dùm vơí, cám ơn nhiều...:2: