nguy quá. tại e ko để ý nhổ răng cho con nên hôm qua kiểm tra thấy răng mới đã mọc mất rồi. nhưng lại mọc ở bên trong mới gay chứ. e phải làm sao bây giờ. Ai có kinh nghiệm chỉ cho e với. hu hu