Con mình ra rất nhiều mô hôi ở lưng và sau gáy, không biết như vậy có nguy hiểm không hả các mẹ. Mẹ nào biết xin chỉ giùm mình với. :Rose: