các mẹ ơi giúp mình với.


bé bi nhà mình được hơn 5 tháng rồi, bé hay bị đẹn ăn lưỡi (rốp lưỡi) nhưng bé vẫn ăn uống bình thường, có mẹ nào có cách gì chữa trị cho bé bi nhà mình xin ý kiến.


bé bi xin cảm ơn các mẹ.