Con e bị rung giật nhãn cầu, bác nào có con chẳng may bị như con e thì tư vấn cho e vơi ak!!!