Có mẹ nào co con mới biết đi mà bàn chân quặp vào trong như dấu huyền không.Cứu em vơi.


Cu Bill nhà em biết đi được 3 tháng rồi nhưng chân phải của cháu thì quặp vào trong,chân trái thì đi thẳng(I \)Các cụ bảo mới đi mới vậy nhưng 3 tháng rồi em lo lắm.Ai biết vậy là sao bảo em với....:Crying: