chào cả nhà, con em nó đang chơi tự nhiên khụy chân nên bị bong gân, vẫn bò và chơi bình thường nhưng đứng lên thì đau, em nghĩ chắc là bị bong gân thôi vì bị sai khớp đã k cử động được nên không cho đi bệnh viện mà chỉ xoa dầu ở nhà thôi, có mẹ nào đã trị bệnh bong gân chỉ cho em với, em cảm ơn.