bé nhà mình được 7tuaanf tuổi, vừa rồi bé hay uốn mình đi ị rặn đỏ cả mặt, mình đã đưa bé đi kiểm tra bác sĩ rồi, bs cho cãni về uống được 3 hôm rồi. nhưnhx ngày trứoc thì bé đi ị ngày khoảng 4-5 lần, từ ngày uống cãni đên nay bé ngày đi khoảng 2 lần , không biết phải bé đã bị táo bón không các mẹ. mẹ nào kinh nghiệm cho mình biết với. cảm ơn nhiều.