Nếu không tắm cho bé , mình có cảm giác là bé sẽ ngủ không ngon giấc nhưng bà ngoại thì nhất định không cho mình tắm bé khi bé đang bị bệnh, bà ngoại nói tắm nhiều bé sẽ lâu hết bệnh. Không biết có đúng không? Ai có kinh nghiệm cho mình lời khuyên với.