Con mình hay bị ôm vặt ho kéo dài, có người chỉ mình dùng healtkytic tốt lắm trẻ cũng đỡ ốm vặt hơn tăng sức đề kháng cho bé, lên mạng tìm hiểu cũng thấy quảng cáo nhiều nhưng không biết thế nào, có mẹ nào dùng chưa nói cho mình biết với có lên dùng không ....... ?