các mẹ ơi hôm qua con em bị ngã từ trên giường xuống thế là bị đứt cái dây chằng nối lợi và môi trên chảy rất nhiều máu. em sợ quá không hiết có phải khâu không nhỉ. có ai biết chia sẻ cho em với.