Em vừa nhỏ nhầm thuốc nhỏ mũi Ottilin vào mắt con vi cái hộp đó giống hộp nước muối sinh lý... Nhỏ xong mỗi bên 2 giọt khoảng 1 phút em mới biết là nhầm vội lấy nước muối sinh lý nhỏ nhiều để rửa mắt cho con.


Em lọ mọ tìm thông tin trên mạng mà chưa thấy thông tin nào tương tự...


Có mẹ nào giúp em với. Con em đi ngủ rồi và mắt vẫn bình thường, không đỏ... (hic hic)