MÌnh có đứa cháu đã sắp hai tuổi nhưng chỉ biết ngồi và lê không biết đứng hoặc khi đứng chỉ đứng bằng các đầu ngón chân. Lúc ngồi chỉ ngồi gập hai chân ra phía sau không đưa được ra đằng trước hoặc xếp chân vòng tròn được. Nhìn tội lắm. Lúc đẻ cháu bị đẻ thiếu tháng (7 tháng) phải nuôi lồng kính. Đã chữa rất nhiều các bệnh viện ở bên Nga nhưng không có kết quả. BS bên đó chuẩn đoán bị rối loạn trương cơ lực khi tây y bó tay bố mẹ cháu đang cho về Việt Nam để chữa có ai biết gì về bệnh này không, có bác sĩ Tây y hay đông y nào có kinh nghiệm về bệnh này nhờ các mẹ mách giùm.