Bài thuốc này dc anh Sinh chia sẻ đc rất nhiều bậc cha mẹ đánh giá là rất tốt. các cha mẹ nên tham khảo trong video cso fb cảu Anh Sinh người đã chia sẻ bài thuốc.