Cho tặng quần áo .... Ai nhu cầu lấy ib mình . Mình ở Thủ Đức. Ưu tiên tới nhà lấy