Chào các mẹ thông thái, cho mình hỏi thăm một chút nhé. Cún nhà mình có bị mọc một cái mụn cạnh lỗ đít từ lúc cháu được khoảng 3 tháng (đến bây giờ cháu đã được 14 tháng rồi). Minh có đưa đến bs ktra thi bs nói đấy là do tiêm lao bị gây ra như thế, và dặn phải giữ cẩn thận ko sẽ bị rò hậu môn. Suốt từ đó đến giờ cái mụn của cháu lún thì tự xẹp, lúc lại đầy mủ. Mình phải làm gì bây giờ?