Chào các mẹ, bé nhà mình nóng, nên tối qua có nấu nồi canh hến với lá khoai mình có cho bé ăn. Sáng ra bé đi phân lỏng sau đó bé đi ị suốt ngày, toàn nước không thôi.


Bé bị như thế thì chữa như thế nào hả các mẹ. Hiện tại mình chỉ cho bé uống nước Oresol thôi.


Gấp lắm, các mẹ ai có kinh nghiệm vụ này chỉ em với nhé! TKs các mẹ nhiều