Em bị viêm chân răng, viêm lợi rất là khó chịu có bác nào đã từng bị và chữa khỏi cho em học hỏi kinh nghiệm với ạ? Em xin đa tạ