Bé nhà em 10 tháng rồi, tự nhiên bị sốt 1 ngày rồi chuyển sang thở khò khè, giọng thì có vẻ khàn đi. Đêm qua lại bị ho rồi ói hết ra nữa


Các mẹ có cách gì không chỉ cho em với


Em cảm ơn các mẹ nhìu