Ngày 25 tháng 11 này, lúc 10 giờ sáng bên cơ quan mình lại mời bác sĩ online trả lời về các bệnh, tật liên quan đến mắt. Mời riêng 1 bác sĩ chuyên về mắt trẻ em. Ví dụ, mẹ nào có con cận thị hoặc có vấn đề gì cần hỏi, thì gửi câu hỏi nhé:


VOV- Phòng Mạch Online