Giữa pregmom và Bioacimin thì còn sản phẩm nào khác tốt hơn không ạ , cháu nhà e thì lười ăn chậm lớn quá , 2 tuổi r mà bé trai nhà e có 9kg hơn xíu.