Bé nhà em bị tưa lươi, mặc dù hàng ngày em đều rơ lưỡi cho bé bằng mật ong, sau đó thây không hiệu quả lắm, em rơ bằng thuốc nhưng cũng không khỏi, các bác có cao kiến gì cho em biết với? à, mà em rơ bằng bông gòn, sau này em mua cái bàn chải rơ lưỡi cho bé, nhưng bé có vẻ không khoái rơ lưỡi cho lắm, mỗi lần rơ lưỡi là nôn oẹ tùm lum, vì cái tưa lưỡi nằm sâu ở bên trong, không thò vào thì không sạch, mà thò vào...thì oẹ:(( làm sao bây giờ? cứu em với