Khẩn cấp: Có ai biết về vụ Phẫu thật mắt cho trẻ sinh non không, làm ơn cho minh biết thông tin với!


Xin vô cung cảm ơn!