Có ai biết nguyên nhân của bệnh rung giật nhãn cầu và địa chỉ của bác sĩ chuyên về chữa bệnh này không?