Bé nhà mình 6 tháng cho 2 chân bé chạm đất là bé nhảy, người ta nói đừng cho bé nhảy nhiều không có bé bị lồng ruột mà mình không hiểu lồng ruột là sao? Loading interface...