Bé nhà mình 2 tuổi rưỡi , bé mới bị 1 đốm tròn trên lưỡi , vết đốm thay đổi vị trí và hình dạng liên tục.


Có người bảo là bị nấm gì đó và không chữa được. Có bố mẹ nào có kinh nghiệm về vấn đề này không , xin giúp với.