Các mẹ ơi con mình bị đau mắt trắng thì phải (vì không thấy đỏ). Hôm đầu thì ra rỉ nhèm 1 mắt, mình nhỏ Natri 0,9%, hôm sau thấy rỉ nhèm cả 2 mắt, mình tra thuốc mỡ Tetracylin 1% vào buổi tối, đã 3 ngày rồi mà không thấy đỡ. Mình không biết con bị đau mắt trắng hay là tắc tuyến lệ nữa, có mẹ nào biết chỉ dùm mình với nhé. Cảm ơn nhiều.