Các mẹ ơi, có mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện này chia sẻ với mình với. Bé nhà mình hiện nay được 3 tháng tuổi, và hay có hiện tượng tự nhiên đỏ mắt, sau đó nước mắt chảy ra. Mình không biết như vậy mắt bé có bị làm sao không? Có mẹ nào biết thì bảo mình với.