Các mẹ ơi!


Nhóc nhà mình mấy ngày nay tè lạ quá! hễ cho nhóc uống nước là nhóc tè ngay, bà vú nuôi cứ gọi nhóc là "thùng lủng". Mà y như vậy đó! Đến mức độ khi cho nhóc uống nước ba nhóc cho nhóc ngồi vào bô luôn để khỏi thay quần, cứ miệng uống nước là quần uót mẹp thôi! Lạ quá! Nhóc chỉ 6 tháng 7 ngaỳ thôi! Có mẹ naò biết nhóc bị gì không?