Các mẹ ơi cho minh hỏi chút cháu bé nhà mình hồi mới đẻ được vài ngày bị ra một tí dịch màu hồng đến bây giờ được hơn 2 tháng lại bị ra dịch hồng như lần trước không biết như thế có sao không nhỉ.