Xuka nhà mình rất dễ bị giật mình, dù đang chơi hay không làm chuyện gì thì hễ có ai nói chuyện hơi lớn tiếng là cháu hốt hảng chạy vội vào lòng người lớn ngồi cạnh, mình lo quá, ko biết có phải do cháu bị yếu thần kinh ko? Giờ mình phải làm sao để khắc phục cho bé hết bị bệnh giật mình bây giờ? Có mẹ nào có kinh nghiệm xin chỉ mình với ( Lúc nhỏ cháu đang ngủ say mà hễ có xe đi ngang bóp còi lớn tiếng là bé giật mình liền, giờ lớn thì tình trạng đó đã hêt nhưng chỉ hay giật mình, hốt hoảng khi có ai nói chuyện lớn tiếng thôi)