bé nhà mình 15 tháng rồi, ăn thì dc nhưng sau bữa ăn đi ngoài ngay, ngày ăn 3 cử, đi ngoài hết 3... như vậy có sao ko các mẹ. help mình với