Bé nhà em 4 thang rưỡi, bị đen miệng, có thuốc trị cho be không.


Em cho bé uông Frisolac, bé đi ị ngày một lần cũng tạm ổn, nhưng mấy ngày nay bé bị nổi đẹn, không khóc nhưng bỏ bú. Lúc nào cũng le lưỡi ra liếm láp.


Bác nào có kinh nghiệm giúp em với.