Con mình mới được 21 ngay, thường hay dật mình khóc thét nhất là vào ban đêm. Mặt cháu nổi nhiều mụn nhỏ như cơm cháy. Ai biết cách xin chỉ giúp.


Cảm ơn nhiêù.