Khi ngủ, bé thường xuyên nghiến răng. Có cách cách nào chữa được không. Xin giúp