Các chị ơi, cuDo nhà em 17 tháng đã mọc được 2 răng hàm. Lần trước lúc mọc 1 cái răng hàm đầu tiên cu cậu sốt dữ dội, cái thứ 2 bình thường. Mấy hôm nay cu cậu biếng ăn, chảy nước dãi nhưng vẫn chơi bình thường. Sáng nay ngủ dậy thấy cu cậu sổ mũi, ho và rất "chướng", cứ khóc lóc đòi mẹ bế trên tay. Biểu hiện này có bình thường không các chị, từ trước đến giờ em chỉ nghe nói mọc răng gây sốt, khó chịu chớ chưa nghe nói ho, sổ mũi. Bà ngoại thì bảo do nó mọc răng. Các chị giúp em với