Bé nhà mình 1,5 tháng, bú mẹ là chủ yếu, một ngày ăn 2, 3 bữa sữa ngoài. Mấy hôm trước cứ xì xoẹt hoa cà hoa cải rất ổn, nhưng ba hôm nay bé đi phân sột sệt, bột màu vàng lẫn hoa cà hoa cải, ngày đi 3 lần, bé không còn xì xoẹt nữa mà khi ị cứ đùn ra như máy xay thịt ấy, lại có mùi chua nữa. Mình không biết bé có sao không. Các mẹ cho mình hỏi thường thì mấy tháng bé mới hết hoa cà hoa cải, bé nhà mình như vậy có sao không? Mình lo quá, hôm nay bế bé cảm thấy nhẹ nhẹ tay thế nào ấy. Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giùm mình với nhé!