Bé nhà em mới được 2tuần nhưng không hiểu sao bé không tự đi ngoài được, lúc đầu tưởng bi táo nhưng không phải, em toàn phải giúp bé đi ngoài bằng các biện pháp kích thích, cứ thế này em sợ sau này bé không chịu đi ngoài mất, mẹ nào có kinh nghiệm hay biết về benh này cho em lời khuyên nhé