Em có đứa cháu gái 4 tuổi bị bệnh buồn tiểu mà không đi được, các mẹ cho hỏi khám ở đâu được nhỉ?