Các mẹ ơi có mẹ nào có con hoặc thấy bé nào bị trường hợp đó chưa chỉ giúp chỗ khám với.Bé gái bên cạnh nhà mình tròn 1 tuổi mà bây giờ mới phát hiện ra là chỉ có lỗ đi tiểu chứ không có lỗ SD.Khổ thân mẹ bé khóc mấy hôm nay rồi cho đi khám nhưng chưa có hướng giải quyết.Không chữa được thì tội cho bé quá.Có mẹ nào biết thì nói cho mình kinh nghiệm và chỗ khám với nhé.Mình cảm ơn nhiều