Các chị ơi cho em hỏi Minh cò nhà em đi tiểu nước tiểu bị vàng và rất khai nhất là buổi đêm Bình thường thì phải lâu lâu đi thì nó mới bị như thế đúng không các chi.